Брошура, Сидика, Перфектна свежест

Сидика, Перфектна свежест. Crescent Shaped Ice от Hoshizaki – кристално чисти ледени късове винаги с еднаква форма и размери, оставащи прозрачни до пълно разтапяне.

Брошура