Нашите специалисти

Нашите специалисти:

Технологично проектиране на ЗОХ и НАССР системи

инж. Васил Бончев, 
тел: 00359 87 923 4506

Бранд мениджър HOSHIZAKI

Мартин Тодоров, 
тел : 00359 88 295 0085